Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

Specialdomstol

Domstol som behandlar i lag särskilt bestämda kategorier av mål eller ärenden.

Specialdomstolar är bl.a. försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen och marknadsdomstolen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialdomstolar [e-publikation].
ISSN=1798-453X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eriktu/kas_sv.html