Publicerad: 12.6.2009

Fastställt valresultat. Sannfinländarna och De gröna framgångsrika i Europaparlamentsvalet 2009

Sannfinländarna fick en ledamot i Europaparlamentet och partiets ordförande Timo Soini var valets röstmagnet med 130 715 röster. Näst mest röster efter Timo Soini fick Centern i Finlands kandidat Anneli Jäätteenmäki, 80 156 röster, och SDP:s kandidat Mitro Repo, 71 829 röster. Till Europaparlamentet valdes från Finland den här gången 13 ledamöter i stället för tidigare 14. Av de invalda saknar sex ledamöter tidigare erfarenhet från Europaparlamentet.

Finländska ledamöter invalda i Europaparlamentet i Europaparlamentsvalet 2009 och deras röstetal, parti och politisk gruppering i Europaparlamentet

Ledamot Den invaldas
röstetal  
Den invaldas
parti i
Finland  
Gruppering i
Europa-
parlamentet  
Soini Timo 130 715 SAF ..
Jäätteenmäki Anneli   80 156 CENT ALDE (ELDR)
Repo Mitro   71 829 SDP PES (PSE)
Itälä Ville   66 033 SAML EPP/ED (PPE-DE)
Hautala Heidi   58 926 GRÖNA Greens/EFA (Verts/ALE)
Hassi Satu   57 032 GRÖNA Greens/EFA (Verts/ALE)
Essayah Sari   53 803 KD EPP/ED (PPE-DE)
Korhola Eija-Riitta   51 508 SAML EPP/ED (PPE-DE)
Pietikäinen Sirpa   51 493 SAML EPP/ED (PPE-DE)
Jaakonsaari Liisa   45 325 SDP PES (PSE)
Takkula Hannu   39 444 CENT ALDE (ELDR)
Manner Riikka   37 330 CENT ALDE (ELDR)
Haglund Carl   16 887 SFP ALDE (ELDR)

Väljarstödet och platser för de största partier i europaparlamentsvalet 2009 och 2004 och förändringen

Parti Europaparl.
valet
2009
röster  
Europaparl.
valet
2004
röster  
förändringen   Europaparl.
valet
2009
platser  
Europaparl.
valet
2004
platser  
förändringen  
SAML   386 416   392 771            -6 355    3    4  -1
CENT   316 798   387 217          -70 419    3    4  -1
SDP   292 051   350 525          -58 474    2    3  -1
GRÖNA   206 439   172 844         +33 595    2    1 +1
SAF   162 930       8 900       +154 030    1    0 +1
SFP   101 453     94 421           +7 032    1    1   0
VÄNST     98 690   151 291          -52 601    0    1  -1
KD     69 458     70 845            -1 387    1    0 +1

Sannfinländarnas väljarstöd steg till 9,8 procent, vilket är 9,2 procentenheter mer än i det förra Europaparlamentsvalet. Jämfört med det föregående Europaparlamentsvalet steg Sannfinländarnas väljarstöd i nästan hela landet, men partiet ökade sitt väljarstöd i synnerhet i röstningsområden där SDP har ett starkt stöd och i röstningsområden med hög arbetslöshet. Sannfinländarnas goda valframgång resulterade också i att Kristdemokraterna fick ett mandat på grund av valförbundet med Sannfinländarna trots att Kristdemokraternas väljarstöd var 4,2 procent. Gröna förbundet var vid sidan av Sannfinländarna valets andra segrare. Gröna förbundets väljarstöd steg till 12,4 procent, vilket är 2,0 procentenheter mer än i det förra Europaparlamentsvalet. Partiet fick två mandat i Europaparlamentet.

Alla de tre största partierna miste ett mandat. Samlingspartiet och Centern i Finland fick båda tre mandat. Finlands socialdemokratiska parti var tvunget att nöja sig med två mandat. Samlingspartiet fick den största andelen röster, dvs. 23,2 procent av rösterna och partiets röstandel minskade med 0,5 procentenheter från det föregående EU-valet. Centern fick 19,0 procent och Socialdemokraterna 17,5 procent av rösterna. Jämfört med det föregående Europaparlamentsvalet minskade Centerns röstandel med 4,3 procentenheter och Socialdemokraternas med 3,6 procentenheter. Centern och SDP miste sitt väljarstöd i synnerhet i de områden där partierna har ett starkt stöd. Vänsterförbundet hade ett väljarstöd på 5,9 procent, vilket var en minskning med 3,2 procentenheter jämfört med det föregående Europaparlamentsvalet. Partiet miste sitt enda mandat. Vänsterförbundets väljarstöd sjönk särskilt i de områden där partiet har ett starkt stöd. Svenska folkpartiets röstandel var 6,1 procent och partiet lyckades behålla sitt mandat.

De största partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalet år 2009, 2004, 1999 och 1996

Parti Europaparl.
valet
2009  
Europaparl.
valet
2004  
Europaparl.
valet
1999  
Europaparl.
valet
1996  
SAML 23,2 23,7 25,3 20,2
CENT 19,0 23,4 21,3 24,4
SDP 17,5 21,2 17,9 21,5
GRÖNA 12,4 10,4 13,4   7,6
SAF   9,8   0,5   0,8   0,7
SFP   6,1   5,7   6,8   5,8
VÄNST   5,9   9,1   9,1 10,5
KD   4,2   4,3   2,4   2,8

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet var 40,3 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än i valet år 2004. Flitigast röstade man i Helsingfors valkrets, där valdeltagandet steg till 50,7 procent. Lamast var röstandet i Norra Karelens valkrets (33,7 %). Sett till enskilda kommuner var valdeltagandet det högsta i landet i Grankulla (68,4 %) och det lägsta i Hyrynsalmi (25,5 %).

Partier som ställt upp kandidater i Europaparlamentsvalet och politiska grupperingar i Europaparlamentet 2009

Partiets förkortining Partiets
namn
Förkortning
av politisk
grupp*
Namn på
politisk
grupp
SAML Samlingspartiet EPP/ED (PPE-DE) Gruppen för Europeiska folkaprtiet (kristdemokrater) och Europademokrater (2004 Gruppen för Europeiska folkpartiet (Kristdemokrater) och Europademokraterna)
CENT Centern i Finland ALDE (ELDR) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (2004 Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp)
SDP Finlands Socialdemokratiska Parti PES (PSE) Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (2004 Europeiska socialdemokratiska partiets grupp)
GRÖNA Gröna Förbundet Greens/EFA (Verts/ALE) Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
SFP Svenska folkaprtiet i Finland ALDE (ELDR) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (2004 Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp)
SAF Sannfinländarna .. ..
KD Kristdemokraterna i Finland EPP/ED (PPE-DE) Gruppen för Europeiska folkaprtiet (kristdemokrater) och Europademokrater (2004 Gruppen för Europeiska folkpartiet (Kristdemokrater) och Europademokraterna)
VÄNST Vänsterförbundet - -
FKP Finlands Kommunistiska Parti - -
SSP Seniorpartiet i Finland (2004 PFF, Pensionärer för Folket) - -
IP Självständighetspartiet(2004 VSL, Självständighetspartiet Förbundet för det Fria Finland) - -
KA För de fattigas väl - -
STP Finlands Arbetarparti (2004 AF, Alternativförbundet) - -
- - UEN Gruppen Unionen för nationernas Europa
- - GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
- - IND/DEM Gruppen Själständighet/Demokrati-

* Förkortningen av den politiska grupperingen kommer från det engelska eller franska namnet (förkortning enligt det franska namnet år 2004)

Det nya Europaparlamentet inleder sitt arbete 14.7.2009, de ledamöter som invalts från Finland placeras i de politiska grupperna i parlamentet.


Källa: Europaparlamentsvalet 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (382,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Kartor
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar

Uppdaterad 12.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2009/euvaa_2009_2009-06-12_tie_001_sv.html