Markkinoiden kannalta uusia tuotteita tai palveluja tehneet yritykset toimialoittain vuosina 1998-2000

 Pääryhmä Yritysten lkm Markkinoiden kannalta
uusia tuotteita tehneiden
osuus kaikista yrityksistä
Osuus tuoteinnovaatioita
tehneistä yrityksistä
Tuotteiden osuus
toimialan kokonaisliike-
vaihdosta vuonna 2000
  Toimiala % % %
 Yhteensä 2 073 28,1 80,1 14,5
 Teollisuus* yhteensä 1 149 28,8 78,2 23,7
  Elintarvikkeet, tupakka 62 16,4 63,3 4,5
  Tekstiilit, nahkatuotteet 83 38,4 75,6 5,6
  Puutavaratuotteet 35 11,7 67,3 2,6
  Massa ja paperi 21 22,5 66,3 6,2
  Kustantaminen 88 21,2 86,2 1,9
  Kemian teollisuus 110 35,7 83,4 5,0
  Ei-metalliset mineraalit 41 23,3 82,9 3,0
  Metallit, metallituotteet* 193 24,0 71,8 3,7
  Koneet ja laitteet 233 41,2 84,8 18,5
  Sähkötekninen teollisuus 141 42,2 71,3 68,0
  Kuljetusvälineet 32 21,5 91,8 32,3
  Muu teollisuus 112 43,6 93,1 4,7
 Muut toimialat yhteensä 924 27,2 82,6 3,9
  Energia 29 13,7 86,9 1,1
  Tukkukauppa 416 33,3 85,1 1,7
  Kuljetus ja varastointi 148 14,0 86,5 2,7
  Posti- ja kuriiritoiminta 7 15,6 100,0 1,8
  Teleliikenne 27 53,7 73,2 24,7
  Atk-palvelut 164 52,5 76,4 15,5
  Tutkimustoiminta 16 52,3 86,6 11,0
  Tekninen palvelu 107 26,3 79,7 4,7
  Tekninen testaus ja analysointi    10 33,3 71,1 8,7

   *Mineraalien kaivu sisältyy teollisuuteen


Päivitetty 18.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2000, Markkinoiden kannalta uusia tuotteita tai palveluja tehneet yritykset toimialoittain vuosina 1998-2000 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2000/inn_2000_2004-05-31_tau_004.html