Taulukko 34. Markkinointi-innovaatioiden vaikutukset 2004–2006, osuus markkinointi-innovaatioita käyttöön ottaneista

  Havaittu vaikutus
Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei merkitystä
% % % %
Kaikki yritykset
Markkinaosuuden kasvaminen tai säilyminen 24,9 46,5 22,9 5,7
Uusien markkinoiden tai asiakasryhmien saavuttaminen 22,0 44,6 25,4 8,0
Tuotteiden tai liiketoiminnan näkyvyyden paraneminen 21,6 44,7 27,8 5,9
Tehostunut vastaamiskyky asiakkaiden tarpeisiin 21,4 44,9 24,0 9,7
Asiakastyytyväisyyden kasvu 17,2 48,2 25,6 8,9
Jokin muu vaikutus 0,9 0,7 1,8 96,6
Teollisuus 1)
Markkinaosuuden kasvaminen tai säilyminen 24,6 41,4 26,6 7,4
Uusien markkinoiden tai asiakasryhmien saavuttaminen 19,6 43,6 28,4 8,4
Tuotteiden tai liiketoiminnan näkyvyyden paraneminen 21,6 40,3 32,0 6,0
Tehostunut vastaamiskyky asiakkaiden tarpeisiin 19,8 41,2 27,3 11,7
Asiakastyytyväisyyden kasvu 16,6 45,7 28,9 8,8
Jokin muu vaikutus 1,3 0,9 2,7 95,2
Palvelut
Markkinaosuuden kasvaminen tai säilyminen 25,2 51,8 19,0 4,0
Uusien markkinoiden tai asiakasryhmien saavuttaminen 24,6 45,6 22,3 7,5
Tuotteiden tai liiketoiminnan näkyvyyden paraneminen 21,6 49,3 23,3 5,7
Tehostunut vastaamiskyky asiakkaiden tarpeisiin 23,0 48,8 20,6 7,5
Asiakastyytyväisyyden kasvu 17,9 50,9 22,2 9,0
Jokin muu vaikutus 0,5 0,5 0,8 98,1
1) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 34. Markkinointi-innovaatioiden vaikutukset 2004–2006, osuus markkinointi-innovaatioita käyttöön ottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_034_fi.html