De offentliga samfundens EMU-underskott (-) i Finland, procent av BNP 1975-2004

  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Statsförvaltning 0,8 3,6 2,1 0,9 -0,3 -0,1 0,9 -0,3 -1,5 0,1
Lokalförvaltning 1,6 1,6 1,6 1,3 1,2 0,6 0,8 0,7 0,7 0,9
Socialskyddsfonder 2,7 2,6 2,7 1,7 2,6 3,3 3,6 2,7 2,4 2,3
          därav: 
Arbetspensionsanstalt
2,0 2,1 2,5 1,9 2,5 2,9 3,3 2,9 2,6 2,4
          Övriga soc.skyddsfonder 0,7 0,5 0,2 -0,2 0,2 0,4 0,3 -0,2 -0,2 0,0
EMU-UNDERSKOTT 5,1 7,8 6,4 3,9 3,5 3,8 5,2 3,1 1,6 3,3

 

  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Statsförvaltning 0,2 0,9 -0,9 1,9 2,7 1,0 -4,4 -8,0 -11,6 -11,8
Lokalförvaltning 0,6 0,6 0,1 0,6 0,7 0,4 -0,3 0,0 0,6 1,3
Socialskyddsfonder 2,7 2,4 2,5 2,8 3,3 4,0 3,8 2,5 2,8 3,8
         därav: 
Arbetspensionsanstalt
2,7 2,6 2,5 2,7 3,3 4,1 4,3 3,2 3,3 2,9
         Övriga soc.skyddsfonder 0,0 -0,2 0,0 0,1 0,1 -0,2 -0,5 -0,6 -0,5 0,8
EMU-UNDERSKOTT 3,5 3,9 1,7 5,3 6,8 5,4 -1,0 -5,5 -8,3 -6,7

 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Statsförvaltning -11,3 -7,7 -3,7 -1,4 -1,2 3,3 1,9 1,4 0,7 0,6
Lokalförvaltning 1,3 0,9 -0,4 -0,1 -0,1 0,3 -0,4 -0,2 -0,6 -0,8
Socialskyddsfonder 3,8 3,3 2,8 3,2 3,0 3,3 3,5 2,9 2,5 2,5
         därav: 
Arbetspensionsanstalt
3,3 3,4 3,3 3,2 2,9 3,2 3,4 3,0 2,7 2,7
          Övriga soc.skyddsfonder 0,5 -0,1 -0,5 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 -0,2 -0,2
EMU-UNDERSKOTT -6,2 -3,5 -1,2 1,7 1,6 6,9 5,0 4,1 2,5 2,3

Senast uppdaterad 31.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2004, De offentliga samfundens EMU-underskott (-) i Finland, procent av BNP 1975-2004 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2004/jali_2004_2006-03-31_tau_001_sv.html