Publicerad: 1.3.2006

Den offentliga sektorns skuld minskade år 2005

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter den offentliga sektorns EMU-skuld i euro gick ned med 3,4 miljarder euro från året innan. EMU-skuldens BNP-andel minskade till 41,1 procent, vilket berodde på minskningen av skulden och på BNP-tillväxten. Kommunernas skuldsättning fortsatte, medan statens skuld vände klart nedåt. EMU-skulden beskriven den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och den påverkas både av förändringen av bruttoskulden och av den offentliga sektorns interna skulder. År 2005 sjönk den offentliga sektorns totala bruttoskuld med 3,3 miljarder euro och de interna skulderna var fortsatt på samma nivå som året innan.

Den offentliga sektorns EMU-överskott var 2,6 procent av BNP år 2005. Statens överskott uppgick till 1,3 miljarder euro. Kommunsektorn däremot visade fortfarande ett underskott på 1,2 miljarder euro. Arbetspensionsanstalterna hade ett överskott på 4 miljarder euro, medan övriga socialskyddsfonder visade ett underskott på 0,1 miljarder euro.

De reviderade tidsserierna för nationalräkenskaperna för åren 1975-2004 publiceras 31.3.2006. Då uppdateras också tidsserierna för den offentliga sektorns EMU-underskott och skuld. Tills vidare är de i enlighet med rapporteringen i augusti år 2005. De uppgifter som överensstämmer med den reviderade tidsserien för år 2005 publiceras 13.7.2006.

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, procent av BNP *


*) EMU-underskottet och -skulden 1995-2004 överensstämmer med rapporteringen i augusti.

Källa: De offentliga samfundens underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Koistinen-Jokiniemi (09) 1734 3362, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi
Emu-skuld: Matti Okko (09) 1734 3341
Emu-underskott: Elli Paakkolanvaara (09) 1734 2262

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 28.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2005/jali_2005_2006-03-01_tie_001_sv.html