Publicerad: 28.9.2006

De reviderade siffrorna för EMU-underskottet och -skulden för år 2005 har kommit ut

Den offentliga sektorns EMU-överskott för år 2005 förändrades inte i väsentlig grad jämfört med de preliminära uppgifterna som publicerades i mars 2005. År 2005 var EMU-överskottet 4,2 miljarder euro, dvs. 2,7 procent av BNP, då siffran föregående år var 3,5 miljarder euro, dvs. 2,3 procent av BNP. Den offentliga sektorns skuld i euro ökade klart jämfört med de preliminära uppgifterna, men en justering av motsvarande BNP-siffra uppåt ledde bara till en liten förändring i den relativa skuldkvoten. EMU-skulden för år 2005 var 41,3 procent av BNP. I denna ingår en stegring på 0,2 procentenheter jämfört med den preliminära siffra som publicerades i mars. År 2004 var den offentliga sektorns EMU-skuld 44,3 procent av BNP. Siffrorna framgår av uppgifterna som Statistikcentralen rapporterade till EU-kommissionen i september.

Statistikcentralen publicerar nu för första gången innehållet i EDP-rapporteringen till EU-kommissionen när det gäller utfallsuppgifter (för åren 2002-2005). Rapporten finns under punkten "Tabeller" på sidorna för denna statistik. Dessutom publicerar Statistikcentralen på denna statistiks sidor under år 2006 en beskrivning av de metoder som använts för kalkyleringen av underskott och skuld.

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2005, Statistikcentralen

Förfrågningar:
Emu-skuld: Matti Okko (09) 1734 3341
Emu-underskott: Mika Sainio (09) 1734 2686, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 28.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2005/jali_2005_2006-09-28_tie_001_sv.html