Offentliga sektorns EMU-underskott (-) i Finland 1975-2006 1

  Miljon euro Procent av BNP
År Statsför-
valtning
Lokalför-
valtning
Social-
skydds-
fonder
Totalt Statsför-
valtning
Lokalför-
valtning
Social-
skydds-
fonder
Totalt
1975 146 281 489 916 0,8 1,6 2,7 5,1
1976 734 327 533 1594 3,6 1,6 2,6 7,8
1977 472 367 602 1441 2,1 1,6 2,7 6,4
1978 221 325 436 982 0,9 1,3 1,8 3,9
1979 -83 346 758 1021 -0,3 1,2 2,6 3,5
1980 -26 192 1113 1279 -0,1 0,6 3,3 3,8
1981 327 292 1353 1972 0,9 0,8 3,6 5,2
1982 -126 316 1144 1334 -0,3 0,7 2,7 3,1
1983 -709 332 1126 749 -1,5 0,7 2,4 1,6
1984 41 481 1234 1756 0,1 0,9 2,3 3,3
1985 95 333 1560 1988 0,2 0,6 2,7 3,5
1986 587 346 1485 2418 0,9 0,6 2,4 3,9
1987 -578 34 1647 1103 -0,9 0,1 2,5 1,7
1988 1436 440 2101 3977 1,9 0,6 2,8 5,3
1989 2322 617 2840 5779 2,7 0,7 3,3 6,8
1990 922 337 3548 4807 1,0 0,4 4,0 5,4
1991 -3788 -276 3246 -818 -4,4 -0,3 3,8 -1,0
1992 -6639 -10 2105 -4544 -8,0 0,0 2,5 -5,5
1993 -9772 476 2338 -6958 -11,6 0,6 2,8 -8,3
1994 -10434 1184 3310 -5940 -11,8 1,3 3,8 -6,7
1995 -10852 1278 3657 -5917 -11,3 1,3 3,8 -6,2
1996 -7680 930 3242 -3508 -7,7 0,9 3,3 -3,5
1997 -3977 -393 3052 -1318 -3,7 -0,4 2,8 -1,2
1998 -1656 -105 3709 1948 -1,4 -0,1 3,2 1,7
1999 -1528 -141 3671 2002 -1,2 -0,1 3,0 1,6
2000 4401 331 4430 9162 3,3 0,3 3,3 6,9
2001 2605 -565 4913 6953 1,9 -0,4 3,5 5,0
2002 2001 -340 4235 5896 1,4 -0,2 2,9 4,1
2003 981 -912 3581 3650 0,7 -0,6 2,5 2,5
2004 881 -1172 3764 3473 0,6 -0,8 2,5 2,3
2005* 922 -1021 4392 4293 0,6 -0,6 2,8 2,7
2006* 1534 -315 5182 6401 0,9 -0,2 3,1 3,8

* Preliminär

1 Tabellen innehåller en tidsserie fr.o.m. 1975 över den offentliga sektorns underskott (överskott) för hela den offentliga sektorn och för den offentliga sektorns undersektorer. Uppgifterna anges både i absoluta tal och som procent av BNP. Uppgifterna baserar sig på tabellerna 1 och 2A-2D i EDP-rapporten.


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2006, Offentliga sektorns EMU-underskott (-) i Finland 1975-2006 1 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tau_001_sv.html