Publicerad: 29.2.2008

Kraftig ökning av det offentliga överskottet, skulden minskar

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg EMU-överskottet i förhållande till bruttonationalprodukten till 5,3 procent år 2007 inom den offentliga sektorn i Finland från 4,1 procent året innan. Överskottet i förhållande till bruttonationalprodukten var föregående gång större år 2000, men överskottet i euro på 9,5 miljarder är det största någonsin. Bakom utvecklingen ligger i synnerhet ökningen av överskottet från 1,6 miljarder till 3,8 miljarder euro inom statssektorn, som erhållit stora dividend- och skatteinkomster. Kommunsektorns underskott minskade till 0,1 miljarder euro. Arbetspensionsanstalterna hade ett överskott på 5,3 miljarder euro, som låg på föregående års nivå. Övriga socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,6 miljarder euro.

Behandlingen av placeringsfondernas kapitaliserade kapitalinkomster har ändrats i nationalräkenskaperna för att motsvara anvisningarna i ENS95, enligt vilka de kapitalinkomster som fonder får för sina placeringar räknas som andelsägarnas inkomst, även om de placeras vidare för ägarnas räkning. Den här tidsserierevideringens inverkan på den offentliga sektorns överskott var 0,5 miljarder euro och 0,3 procent av bruttonationalprodukten år 2007.

Den offentliga sektorns EMU-skuld i euro minskade med 2,3 miljarder euro från året innan. Förändringen berodde närmast på minskningen av statsskulden. EMU-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och den påverkas både av förändringen av bruttoskulden och av den offentliga sektorns interna skulder. År 2007 sjönk den offentliga sektorns totala bruttoskuld med 2,2 miljarder euro och de interna skulderna ökade med 0,1 miljarder euro. EMU-skuldens andel av bruttonationalprodukten sjönk år 2007 till 35,4 procent från 39,2 procent året innan, vilket berodde på både minskningen av skulden och ökningen av BNP.

Statistikcentralen offentliggör innehållet i underskott- och skuldrapporteringen som utarbetas för EU-kommissionen på den här statistikens webbsidor den 28 mars.

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar:
EMU-underskott: Mika Sainio (09) 1734 2686
EMU-skuld: Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533,
rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 29.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2007/jali_2007_2008-02-29_tie_001_sv.html