Jämförelse mellan den statliga sektorns nettoutlåning och budgetekonomins nettofinansieringsbehov, miljarder euro 1)

  2004 2005 2006* 2007*
A Nettofinansieringsbehovet för statens budgetekonomi enligt budgetutfallet 2,1 1,5 1,5 2,9
1 Finansiella transaktioner som ingår i budgeten -2,4 -1,8 -1,8 -0,8
     Kreditgivning 0,1 0,1 0,1 0,1
     Mottagna återbetalningar av lån -0,3 -0,3 -0,2 -0,2
     Anskaffning av aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 0,2
     Försäljningar av aktier och andelar -2,2 -1,5 -1,6 -0,9
     Övriga finansiella transaktioner 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Skillnaden mellan betalade och upplupna räntor 0,0 0,1 0,1 0,0
3. Övriga resultatregleringar -0,1 0,3 -0,1 -0,1
4 Över-/underskott i fonder utanför budgeten 0,8 0,4 1,7 2,1
5 Övriga justeringsposter 0,4 0,4 0,2 -0,3
B Justeringsposter tot. = 1+2+3+4+5 -1,2 -0,6 0,1 0,9
EMU-underskott/överskott = A+B 0,9 0,9 1,6 3,8
SWAP-korrigering av ränteutgifter -0,3 -0,3 -0,2 0,0
Net lending in the ESA-95 accounts = EMU surplus/deficit + SWAP-adjustment 0,6 0,6 1,4 3,8
1) * Preliminär uppgift
Tabellen innehåller en jämförelse mellan budgetunderskottet och statssektorns nettoutlåning enligt nationalräkenskaperna. Jämförelsen gäller de fyra föregående åren. Uppgifterna baserar sig på tabell 2A i EDP-rapporten. Innehållet i tabellen beskrivs närmare i avsnittet Metodbeskrivningar. Innehållet i tabellen beskrivs närmare i avsnittet Metodbeskrivningar.

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.09.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2007, Jämförelse mellan den statliga sektorns nettoutlåning och budgetekonomins nettofinansieringsbehov, miljarder euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2007/jali_2007_2008-09-30_tau_004_sv.html