Offentliga sektorns EMU-underskott (-) i Finland 1975-2008 1)

  Miljon euro Procent av BNP
Statsförvaltning Lokalförvaltning Socialskyddsfonder Totalt                  Statsförvaltning Lokalförvaltning Socialskyddsfonder Totalt
1975 146 281 489 916 0,8 1,6 2,7 5,1
1976 734 327 533 1 594 3,6 1,6 2,6 7,8
1977 472 367 602 1 441 2,1 1,6 2,7 6,4
1978 221 325 436 982 0,9 1,3 1,8 3,9
1979 -83 346 758 1 021 -0,3 1,2 2,6 3,5
1980 -26 192 1 113 1 279 -0,1 0,6 3,3 3,8
1981 327 292 1 353 1 972 0,9 0,8 3,6 5,2
1982 -126 316 1 144 1 334 -0,3 0,7 2,7 3,1
1983 -709 332 1 126 749 -1,5 0,7 2,4 1,6
1984 41 481 1 234 1 756 0,1 0,9 2,3 3,3
1985 95 333 1 560 1 988 0,2 0,6 2,7 3,5
1986 587 346 1 485 2 418 0,9 0,6 2,4 3,9
1987 -578 34 1 647 1 103 -0,9 0,1 2,5 1,7
1988 1 436 440 2 101 3 977 1,9 0,6 2,8 5,3
1989 2 322 617 2 840 5 779 2,7 0,7 3,3 6,8
1990 922 337 3 548 4 807 1,0 0,4 4,0 5,4
1991 -3 788 -276 3 246 -818 -4,4 -0,3 3,8 -1,0
1992 -6 639 -10 2 105 -4 544 -8,0 0,0 2,5 -5,5
1993 -9 772 476 2 338 -6 958 -11,6 0,6 2,8 -8,3
1994 -10 434 1 184 3 310 -5 940 -11,8 1,3 3,8 -6,7
1995 -10 852 1 277 3 657 -5 918 -11,3 1,3 3,8 -6,2
1996 -7 680 934 3 242 -3 504 -7,7 0,9 3,3 -3,5
1997 -3 977 -455 3 052 -1 380 -3,7 -0,4 2,8 -1,3
1998 -1 656 -212 3 720 1 852 -1,4 -0,1 3,2 1,6
1999 -1 528 -199 3 681 1 954 -1,2 -0,1 3,0 1,6
2000 4 401 283 4 438 9 122 3,3 0,2 3,4 6,9
2001 2 611 -602 4 971 6 980 1,9 -0,4 3,6 5,0
2002 2 011 -443 4 284 5 852 1,4 -0,3 3,0 4,1
2003 998 -896 3 635 3 737 0,7 -0,6 2,5 2,6
2004 913 -1 146 3 869 3 636 0,6 -0,8 2,5 2,4
2005 944 -1 108 4 562 4 398 0,6 -0,7 2,9 2,8
2006 1 611 -544 5 622 6 689 1,0 -0,3 3,4 4,0
2007* 3 802 -269 5 872 9 405 2,1 -0,1 3,3 5,2
2008* 1 729 -351 6 861 8 239 0,9 -0,2 3,7 4,5
1) * Preliminär
Tabellen innehåller en tidsserie fr.o.m. 1975 över den offentliga sektorns underskott (överskott) för hela den offentliga sektorn och för den offentliga sektorns undersektorer. Uppgifterna anges både i absoluta tal och som procent av BNP. Uppgifterna baserar sig på tabellerna 1 och 2A–2D i EDP-rapporten.

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2008, .Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.09.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2008, Offentliga sektorns EMU-underskott (-) i Finland 1975-2008 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2008/jali_2008_2009-09-30_tau_001_sv.html