Offentliga sektorns bruttoskuld och EMU-skuld 1995-2008, miljarder euro 1)

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008*
A. Bruttoskuld, md euro 72,6 77,2 80,0 80,6 77,8 73,4 71,4 70,4 72,1 73,3 71,0 70,3 68,1 68,0
förändring, md euro 7,9 4,6 2,8 0,6 -2,7 -4,5 -2,0 -1,0 1,7 1,3 -2,4 -0,7 -2,2 -0,1
procent av BNP 75,7 77,7 74,4 68,8 63,4 55,5 51,1 49,0 49,4 48,2 45,2 42,1 37,9 36,8
B. De offentliga samfundens interna skulder 18,2 20,7 22,1 24,1 22,0 15,5 12,2 10,8 7,3 5,7 5,3 4,6 4,9 5,0
förändring, md euro 4,5 2,5 1,4 2,0 -2,2 -6,5 -3,2 -1,4 -3,6 -1,6 -0,4 -0,7 0,3 0,1
AB. EMU-SKULD, md euro 54,4 56,5 57,9 56,4 55,9 57,9 59,1 59,6 64,8 67,6 65,7 65,7 63,2 63,0
procent av BNP 56,7 56,9 53,8 48,2 45,5 43,8 42,3 41,4 44,4 44,4 41,8 39,3 35,2 34,1
förändring, md euro 3,4 2,1 1,4 -1,4 -0,6 2,0 1,2 0,4 5,2 2,8 -1,9 0,0 -2,5 -0,2
1) * Preliminär
Tabellen innehåller en tidsserie fr.o.m. 1995 över den offentliga sektorns bruttoskuld och EMU-skuld. EMU-skulden uttrycker den offentliga sektorns skuldsättning i konsoliderad form, och erhålls genom att man från bruttoskulden drar av skulder mellan och inom den offentliga sektorns olika delar. EMU-skulden omfattar den offentliga sektorns skuld till andra inhemska sektorer och till utlandet. Uppgifterna baserar sig på tabellerna 1 och 3A i EDP-rapporten.

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2008, .Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.09.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2008, Offentliga sektorns bruttoskuld och EMU-skuld 1995-2008, miljarder euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2008/jali_2008_2009-09-30_tau_003_sv.html