Jämförelse mellan nettoutlåningen för sektorn Socialskyddsfonder och fondernas över/underskott, miljarder euro 1)

  2005 2006 2007* 2008*
A. Över/underskott enligt resultaträkningarna för undersektorn 'Övriga socialskyddsfonder' (S.13149) -0,1 0,3 0,5 0,2
1 Nettoutlåningen för undersektorn 'Arbetspensionsanstalter' (S.13141) i nationalräkenskaperna 4,6 5,3 5,4 6,8
Kapitalinkomster 2,9 3,2 3,5 4,5
Socialskyddsavgifter 12,5 13,2 14,1 15,0
Fonderade sociala förmåner -11,4 -11,9 -12,5 -13,2
Undersektorns övriga inkomster och utgifter enligt nationalräkenskaperna 0,6 0,8 0,3 0,4
2 Övriga justeringsposter -0,0 -0,0 0,0 -0,1
B Justeringsposter tot. = 1+2 4,6 5,3 5,4 6,7
Nettoutlåning enligt räkenskaperna (EMU-underskott/överskott) = A+B 4,6 5,6 5,9 6,9
1) Preliminär*
I tabellen jämförs nettoutlåningen för sektorn Socialskyddsfonder med fondernas över/underskott. Jämförelsen gäller de fyra senaste åren.
I Finland redovisas över/underskott inom sektorn Socialskyddsfonder (S.1314) endast på sektornivå i nationalräkenskaperna. Den största bristen är avsaknaden av ett balanstal för undersektorn Arbetspensionsanstalter (S.13141) som kunde användas för systematiska jämförelser med nationalräkenskapernas nettoutlåningspost.
Till tabellens utgångsvärden har därför valts balanstalen för undersektorn "Övriga socialskyddsfonder", vilka baserar sig på bokslutsuppgifter för enheterna inom denna undersektor. Den inverkan på balanstalen som sektorn Arbetspensionsanstalter står för anges därför som en transitorisk post (1) i tabellen. Posten utgör arbetspensionsanstalternas nettoutlåning från sektorkontot i de senast publicerade nationalräkenskaperna; nettoutlåningens viktigaste komponenter anges som tilläggsspecifikation till tabellen.
Eventuella övriga skillnader finns angivna i justeringspost 2. Uppgifterna baserar sig på tabell 2D i EDP-rapporten.

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2008, .Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.09.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2008, Jämförelse mellan nettoutlåningen för sektorn Socialskyddsfonder och fondernas över/underskott, miljarder euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2008/jali_2008_2009-09-30_tau_006_sv.html