Publicerad: 1.3.2010

År 2009 började den offentliga ekonomin visa underskott och skulden ökade kraftigt

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter hade Finlands offentliga sektor ett klart underskott år 2009. I förhållande till bruttonationalprodukten var underskottet 2,2 procent, medan den offentliga sektorn ett år tidigare visade ett överskott på 4,2 procent. Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade under året med 12,2 miljarder euro till 75,2 miljarder. I förhållande till bruttonationalprodukten ökade skulden från 34,2 procent föregående år till 44,0 procent år 2009. Trots de försvagade underskotts- och skuldförhållandena låg underskottet och skulden inom den offentliga sektorn enligt de preliminära uppgifterna fortsättningsvis under referensvärdena för EU:s stabilitets- och tillväxtavtal.

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

År 2009 försvagades den offentliga sektorns finansiella ställning med 11,4 miljarder euro. Till detta bidrog särskilt den internationella ekonomiska recessionen som började under den senare hälften av år 2008. Den statliga sektorns överskott år 2008 (1,1 md) blev ett underskott på 8,2 miljarder euro. Till utvecklingen bidrog främst den betydande minskningen av skatteinkomster. Kommunsektorn visade ett fortsatt underskott, då underskottet år 2009 var 0,7 miljarder euro. Arbetspensionsanstalternas överskott minskade från 7,3 miljarder euro till 5,1 miljarder euro.

År 2009 ökade den offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld med 11,7 miljarder euro (17,2 %) från året innan. Statsskulden ökade med 10,4 miljarder och kommunernas skuld med 1,3 miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder minskade med 0,5 miljarder euro. EMU-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade bruttoskulden och av den offentliga sektorns interna skulder.

Statistikcentralen offentliggör innehållet i den rapportering av underskott och skuld som i mars utarbetas för EU-kommissionen på den här statistikens webbsidor den 31 mars.


Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2008, preliminära uppgifter.Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Mira Kuussaari (09) 1734 3538, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (205,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 01.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2009/jali_2009_2010-03-01_tie_001_sv.html