Publicerad: 2.3.2012

Den offentliga sektorns underskott 0,5 procent och skuld 48,6 procent i förhållande till BNP år 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära förhandsuppgifter ökade den konsoliderade skulden för den offentliga sektorn i Finland under år 2011 med 6 miljarder euro till 93 miljarder euro. I förhållande till bruttonationalprodukten var skulden nästan oförändrad, ökningen var bara 0,2 procentenheter från året innan. Den offentliga sektorns underskott i förhållande till bruttonationalprodukten minskade till 0,5 procent, då underskottet året innan var 2,5 procent. Enligt förhandsuppgifterna understeg den offentliga sektorns underskott och skuld referensvärdena för EU:s stabilitets- och tillväxtavtal.

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

År 2011 visade den offentliga sektorns finansiella ställning ett underskott på 0,9 miljarder euro. Den statliga sektorns underskott minskade med 4,1 miljarder euro till 5,4 miljarder euro. I synnerhet statens beskattningsutfall visade en betydande ökning under år 2011. Kommunsektorns underskott ökade med 0,5 miljarder euro till 0,8 miljarder euro. Bakom minskningen låg en avtagande ökning av skatteinkomster och erhållna transfereringar samt en större ökning av konsumtionsutgifter än året innan. Arbetspensionsanstalterna hade ett överskott på 5,3 miljarder euro, vilket var på samma nivå som året innan.

År 2011 ökade den offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld med 7,5 miljarder euro från året innan. Statsskulden ökade med 6,7 miljarder och kommunernas skuld med 0,8 miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder ökade med 1,4 miljarder euro. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas både av förändringar av den icke-konsoliderade bruttoskulden och av den offentliga sektorns interna skulder.

Nästa offentliggörande av statistiken är 30.3.2012, då Statistikcentralen publicerar uppgifter om underskott och skulder som rapporteras till EU-kommissionen enligt förfarandet vid alltför stora underskott (EDP). I samband med detta kan de uppgifter som nu publiceras komma att revideras.


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Niina Suutarinen 09 1734 3302, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2011/jali_2011_2012-03-02_tie_001_sv.html