Tabellbilaga 3. Offentliga sektorns bruttoskuld och EDP-skuld 1997-2011, miljarder euro 1)

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011*
A. Bruttoskuld, md euro 80,0 80,6 77,8 73,4 71,4 70,4 72,1 73,3 71,0 70,3 68,1 68,0 79,6 91,4 98,9
förändring, md euro 2,8 0,6 -2,7 -4,5 -2,0 -1,0 1,7 1,3 -2,4 -0,7 -2,2 -0,1 11,6 11,8 7,5
procent av BNP 74,5 69,1 63,6 55,5 51,2 49,0 49,5 48,1 45,1 42,4 37,9 36,6 46,2 50,9 51,6
B. De offentliga samfundens interna skulder 22,1 24,1 21,9 15,5 12,2 10,8 7,3 5,7 5,3 4,6 4,9 5,0 4,6 4,4 5,9
förändring, md euro 1,4 2,0 -2,2 -6,5 -3,3 -1,4 -3,6 -1,6 -0,4 -0,7 0,3 0,1 -0,3 -0,2 1,4
AB. EDP-SKULD, md euro 57,9 56,4 55,9 57,9 59,1 59,6 64,8 67,6 65,7 65,7 63,2 63,0 75,0 87,0 93,0
procent av BNP 53,9 48,4 45,7 43,8 42,5 41,5 44,5 44,4 41,7 39,6 35,2 33,9 43,5 48,4 48,6
förändring, md euro 1,4 -1,4 -0,5 2,0 1,2 0,4 5,2 2,8 -1,9 0,0 -2,5 -0,2 12,0 12,0 6,1
1) * Preliminär


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Niina Suutarinen 09 1734 3302, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2011, Tabellbilaga 3. Offentliga sektorns bruttoskuld och EDP-skuld 1997-2011, miljarder euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2011/jali_2011_2012-03-30_tau_003_sv.html