Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 1997-2012 1)

  Miljoner euro BNP-kvoten, %
Staten Lokalförvaltning Socialskydds-
fonderna
Totalt Staten Lokalförvaltning Socialskydds-
fonderna
Totalt
1997 -4 002 -603 3 228 -1 377 -3,7 -0,6 3,0 -1,3
1998 -1 745 -313 3 997 1 939 -1,5 -0,3 3,4 1,7
1999 -1 445 -243 3 794 2 106 -1,2 -0,2 3,1 1,7
2000 3 502 204 5 573 9 279 2,6 0,2 4,2 7,0
2001 2 015 -661 5 784 7 138 1,4 -0,5 4,2 5,1
2002 1 348 -587 5 231 5 992 0,9 -0,4 3,6 4,2
2003 322 -1 069 4 603 3 856 0,2 -0,7 3,2 2,6
2004 205 -1 262 4 813 3 756 0,1 -0,8 3,2 2,5
2005 368 -1 230 5 396 4 534 0,2 -0,8 3,4 2,9
2006 -130 -611 7 685 6 944 -0,1 -0,4 4,6 4,2
2007 1 736 -326 8 190 9 600 1,0 -0,2 4,6 5,3
2008 1 091 -789 7 858 8 160 0,6 -0,4 4,2 4,4
2009 -7 826 -1 181 4 757 -4 250 -4,5 -0,7 2,8 -2,5
2010 -9 522 -354 5 421 -4 455 -5,3 -0,2 3,0 -2,5
2011* -5 772 -1 038 5 471 -1 339 -3,1 -0,6 2,9 -0,7
2012* -6 566 -2 117 5 245 -3 438 -3,4 -1,1 2,7 -1,8
1) * Preliminär

Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Niina Suutarinen 09 1734 3302, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2012, Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 1997-2012 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2012/jali_2012_2013-09-30_tau_001_sv.html