Tabellbilaga 2. Offentliga sektorns EDP-skuld 2008-2018

År Miljoner euro BNP-kvoten, %
Staten Lokalförvaltning Socialskydds- fonderna Totalt Staten Lokalförvaltning Socialskydds- fonderna Totalt
2008 54 550 8703 1 63 254 28,2 4,5 0,0 32,7
2009 65 510 9970 2 75 482 36,2 5,5 0,0 41,7
2010 77 573 10 586 1 88 160 41,5 5,7 0,0 41,1
2011 84 061 11 428 1 95 490 42,7 5,8 0,0 48,5
2012 92 775 13 007 1926 107 708 46,4 6,5 1,0 53,9
2013 98 003 14 911 1887 114 801 48,2 7,3 0,9 56,5
2014 104 678 16 846 2172 123 696 50,9 8,2 1,1 60,2
2015 112 078 17 992 3136 133 206 53,4 8,6 1,5 63,4
2016 114 882 18 957 2311 136 150 53,2 8,8 1,1 63,0
2017* 115 304 19 212 2762 137 278 51,5 8,6 1,2 61,3
2018* 115 282 20 081 2182 137 545 49,4 8,6 0,9 58,9

Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Lotta Sjöblom 029 551 3342, Atte Virtanen 029 551 3685, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2018, Tabellbilaga 2. Offentliga sektorns EDP-skuld 2008-2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2018/jali_2018_2019-04-18_tau_002_sv.html