Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den cirkulära ekonomin snubblar på stenar
28.5.2015
Återvinningen av avfallssten släpar efter utnyttjandet av andra avfallsmaterial, stenmaterialet deponeras främst. Under senaste år har man övergått till att utnyttja biologiskt nedbrytbara avfallsmaterial och därutöver återanvänds till exempel metallavfall, el- och elektronikskrot, skrotfordon samt glasavfall nästan helt som material. Dessutom ökade volymen av avfall med mineraliskt ursprung inom utvinning av mineral till 68 miljoner ton år 2013. Detta är nästan 70 procent av den totala mängden avfall. Merparten av mineralavfallet består av oförädlade naturresurser från malm- och mineralgruvor samt jordbyggande, en mindre del av aska, tegel, betong e.d.

Nästa offentliggörande:
1.12.2015

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html

Dela