Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Sosiaaliturvan osuus julkisyhteisöjen menoista kasvoi edelleen vuonna 2016
31.1.2018
Sosiaaliturvan osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaismenoista nousi 45,8 prosenttiin vuonna 2016. Edellisvuonna sosiaaliturvan osuus oli 44,8 prosenttia. Sosiaaliturvan menot myös kasvoivat eniten vuodesta 2015. Eniten aiemmasta vuodesta kasvoivat vanhuuteen kohdistuvat menot, joista suurin osa oli eläkkeitä.

Seuraava julkistus:
Tästä tilastosta ei enää vuonna 2018 ilmesty suomenkielisiä tilastojulkistuksia.

Kuvaus: Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin ja alasektoreittain kansantalouden tilinpitojärjestelmän tietoihin perustuen. Julkisyhteisöjen tehtävittäisiä menoja koskeva tilasto on osa Eurostatin säännöllistä raportointiohjelmaa.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkiset menot, julkisyhteisöjen menot, julkisyhteisöt, kulutusmenot, kunnallistalous, menot, sosiaaliturvarahastot, valtiontalous.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntataloustilaston uudistus muuttaa julkisyhteisöjen tietoja
31.1.2017
Julkisyhteisöjen tilastovuoden 2015 luvut muuttuivat tammikuun 2017 julkaisussa tavallista enemmän.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/index.html