Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 1.6.2006

Prisindexet för statliga utgifter steg med 2,1 % ** och prisindexet för kommunalekonomin med 3,4 % det första kvartalet år 2006

Korrigering av offentliggörandet av prisindexet för offentliga utgifter av 31.5.2006. Siffrorna för stats/budgetekonomin har när det gäller statsbidrag till näringslivet korrigerats i texten och tabellerna 1.6.2006.

Enligt Statistikcentralen steg prisindexet för statliga utgifter med 2,1** procent det första kvartalet år 2006 jämfört med föregående år. Under motsvarande period var ökningen inom kommunalekonomin 3,4 procent.

Ökningen av prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på ökningen av konsumtionsutgifter med 2,3 procent. Ökningen av prisindexet för kommunalekonomin berodde till största delen på att personalkostnaderna steg med 3,9 procent.

År 2005 steg prisindexet för statliga utgifter med 2,3*** procent och prisindexet för kommunalekonomin med 3,5 procent jämfört med året innan.

Prisindexet för offentliga utgifter (2000=100) och dess förändringar på års- och kvartalsnivå

Index
I/2006*
Förändrings- %
2004-2005*
Förändrings- %
I/2005-I/2006*
Kommunalekonomin 118,6 3,5 3,4
Statsekonomin 114,7**** 2,3**** 2,1****
Prisindex för den kommunala basservicen 119,6 3,5 3,5

*preliminär

** Siffrorna har korrigerats 1.6.2006. De felaktiga siffror som uppgavs tidigare var: Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,2 procent det första kvartalet år 2006.

*** Siffrorna har korrigerats 1.6.2006. De felaktiga siffror som uppgavs tidigare var: Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,7 procent år 2005 jämfört med året innan.

****Siffrorna har korrigerats 1.6.2006.

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 1.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2006/01/jmhi_2006_01_2006-06-01_tie_001_sv.html