Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 1:a kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2008, 2:a kvartalet

2008
2:a kvartalet
Offentliggöranden