Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Joukkovelkakirjatilasto sisältää vuosi- ja kuukausitietoja euromääräisten joukkovelkakirjojen lukumääristä, liikkeeseen laskuista, kuoletuksista ja kannoista liikkeeseen laskijasektoreittain.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: Joukkovelkakirjat [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvk/meta.html