Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Laatuselosteet

Viittausohje:

Tilasto: Joukkovelkakirjat [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvk/laa.html