Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tuote- ja palvelutarjonta

Viittausohje:

Tilasto: Joukkovelkakirjat [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvk/tup.html