Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2006, 3:e kvartalet

2006
3:e kvartalet
Offentliggöranden