Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 4.7.2007

Den offentliga sektorns EMU-skuld minskade kraftigt under första kvartalet år 2007

Den offentliga sektorns EMU-skuld sjönk under första kvartalet år 2007 med nästan 5 miljarder euro och var i slutet av mars 60,6 miljarder euro. Nedgången av skulden var närmast en följd av att statens skuld minskade efter att staten amorterat sina masskuldebrevslån och kortfristiga skuldförbindelser med totalt omkring fyra miljarder euro.

Lokalförvaltningens skuld började också sjunka under första kvartalet år 2007. Nedgången uppgick till 0,3 miljarder euro, vilket närmast berodde på att lånebeståndet minskat. Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld ökade redan till nio miljarder euro i slutet av år 2006, då den ännu år 2002 var bara drygt fem miljarder euro.

Lokalförvaltningens skuld efter kvartal åren 2000-2007

Källa: Den offentliga sektorns EMU-skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 4.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2007/01/jyev_2007_01_2007-07-04_tie_001_sv.html