Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2010, 1:a kvartalet

2010
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor