Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2011, 2:a kvartalet

2011
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor