Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2012, 1:a kvartalet

2012
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor