Liitetaulukko 3. Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan toimipaikkojen lukumäärä ja liikevaihto suuralueittain vuonna 2009

Toimiala Suuralue Toimipaikat Toimipaikkojen liikevaihto
1000 euro
451 Moottoriajoneuvojen kauppa Itä-Suomi 282 590 905
Etelä-Suomi 1 095 6 960 846
Länsi-Suomi 641 1 508 021
Pohjois-Suomi 302 692 732
Ahvenanmaa 13 17 627
Koko maa 2 333 9 770 131
452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät) Itä-Suomi 738 177 897
Etelä-Suomi 2 712 852 064
Länsi-Suomi 1 804 402 927
Pohjois-Suomi 660 186 479
Ahvenanmaa 41 6 657
Koko maa 5 955 1 626 023
453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa Itä-Suomi 211 195 635
Etelä-Suomi 1 000 1 713 137
Länsi-Suomi 571 724 845
Pohjois-Suomi 233 215 126
Ahvenanmaa 8 6 837
Koko maa 2 023 2 855 580
454 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus Itä-Suomi 32 25 855
Etelä-Suomi 185 275 009
Länsi-Suomi 93 91 245
Pohjois-Suomi 35 28 314
Ahvenanmaa 2 906
Koko maa 347 421 329

Lähde: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.4.2011

Viittausohje:

Tilasto: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7194. 2009, Liitetaulukko 3. Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan toimipaikkojen lukumäärä ja liikevaihto suuralueittain vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2015].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kamv/2009/kamv_2009_2011-04-29_tau_003_fi.html

Jaa