Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 17.3.2005

Kaupan liikevaihdon kasvusta 55 % tuli autokaupasta vuonna 2003

Kaupan liikevaihto oli vuonna 2003 Tilastokeskuksen mukaan 90,7 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 3,5 miljardia euroa, kasvuprosentin ollessa 4. Liikevaihdon kasvusta 55 prosenttia tuli autokaupasta. Suurin osa, 99 prosenttia, kaupan yrityksistä kuului pk-sektoriin, jonka osuus toimialan liikevaihdosta oli 43, henkilöstöstä 60 prosenttia.

Kaupan liikevaihto toimialoittain 1999-2003

kuva

Vaikka kaupan kannattavuuden tunnusluvuissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia verrattuna edellisiin vuosiin, kohenivat kaikki katteet euromääräisesti. Käyttökatetta kaupassa saatiin 4,3 miljardia euroa, mikä oli 192 miljoonaa euroa edellisvuotista enemmän. Omavaraisuusaste heikentyi prosenttiyksikön verran edellisestä vuodesta ja oli 44,8 prosenttia taseesta. Kokonaisvelat kasvoivat runsaan miljardin ja nettovelat vajaan miljardin vuotta aiemmasta. Kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta oli 24,7 ja nettovelkojen 19,2 prosenttia.

Kaupan yritysten kannattavuus 2003, pk- ja suuret yritykset

kuva

Vuonna 2003 tilastossa on toteutettu palkkakorjaus, jolla on merkitystä kannattavuuden tunnuslukuihin sellaisilla toimialoilla, joilla yrittäjien oman palkattoman työpanoksen merkitys on suuri. Palkkakorjauksen vaikutus kaupan katteisiin oli pk-sektorilla 0,9 prosenttiyksikköä.

Lähde: Yritystoiminnan tulos ja taseet 2003, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Seija Kolehmainen (09) 1734 2237, Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 17.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2003/katipa_2003_2005-03-17_tie_002.html