Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Kaupan tuloksen muodostuminen toimialoittain 2008, pl. agentuuritoiminta

TULOKSEN MUODOSTUMINEN 45
Autokauppa

462–469 Tukkukauppa
pl. agentuuritoiminta

47
Vähittäiskauppa

G
Kauppa

1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa
Liikevaihto 21 233 766 68 361 136 34 631 540 125 579 849
Liiketoiminnan muut tuotot 1) 131 763 1 114 001 499 612 1 770 924
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 21 365 529 69 475 137 35 131 152 127 350 773
Aine- ja tarvikekäyttö 17 810 210 56 522 149 24 216 698 98 999 491
Ulkopuoliset palvelut 296 990 1 546 841 312 689 2 294 258
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä 1 406 782 3 919 721 4 020 821 9 592 433
Laskennallinen palkkakorjaus 129 560 60 008 252 367 483 773
Liiketoiminnan muut kulut 2) 1 208 689 5 097 841 4 752 456 11 431 668
Valmistevarastojen lisäys/vähennys 3 716 23 540 1 605 17 612
KÄYTTÖKATE 517 013 2 305 036 1 577 726 4 531 538
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 146 374 988 748 538 121 1 718 753
LIIKETULOS 370 639 1 316 288 1 039 604 2 812 785
Rahoitustuotot 156 525 938 979 414 048 1 563 285
Rahoituskulut 206 334 1 380 384 478 502 2 096 510
Verot 126 317 546 228 309 308 1 018 059
NETTOTULOS 194 510 328 655 665 838 1 261 494
Satunnaiset tuotot 117 005 484 169 177 700 783 671
Satunnaiset kulut 129 772 418 637 206 241 762 014
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot 48 076 264 652 90 848 405 126
Käyttöomaisuuden myyntitappiot ja fuusiotappiot 3 771 23 741 9 786 37 620
KOKONAISTULOS 226 048 635 097 718 359 1 650 657
Tilinpäätössiirrot yhteensä 2 988 28 789 8 746 23 214
Laskennallinen palkkakorjaus (palautus) 129 560 60 008 252 367 483 773
TILIKAUDEN TULOS 358 601 723 889 961 992 2 157 655
1) pl. käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiovoitot
2) pl. käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiotappiot

Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 30.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2008, Kaupan tuloksen muodostuminen toimialoittain 2008, pl. agentuuritoiminta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2008/katipa_2008_2009-12-30_tau_001_fi.html