Finlands officiella statistik

Konsumenternas förtroende

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas förtroende svagt men något stigande
27.12.2019
Konsumenternas förtroendeindikator var i december -4,2, medan den i november var -5,0 och i oktober -6,6. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -2,2. Indikatorns medelvärde fr.o.m. år 1998 är -1,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1 - 16 december av 1 060 personer bosatta i Finland. De långa tidsserierna för statistiken över konsumenternas förtroende har nu publicerats på nytt med en nivåkorrigering: databastabellen och figurerna . Mera information om nivåkorrigeringen finns i offentliggörandets översiktsdel .

Nästa offentliggörande:
27.1.2020

Beskrivning: Konsumenternas syn på ekonomiska frågor samt förväntningar och avsikter med anknytning till dem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: konsumenternas förtroende, konsumenter, konsumtion, förtroendeindikator, ekonomiska förväntningar, penninganvändning, sparande, låntagning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De långa tidsserierna för konsumenternas förtroende har publicerats på nytt med en nivåkorrigering
13.1.2020
Tidsserierna för statistiken över konsumenternas förtroende är igen tillgängliga fr.o.m. år 1995: databastabellen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html