Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas förtroende på stabil nivå
27.3.2019
Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i mars och är på en god nivå. Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 16,1 medan den i februari var 15,5 och i januari 17,2. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 24,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1 - 19 mars 1 205 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
29.4.2019

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Många ändringar i konsumentbarometern från och med maj 2019
25.3.2019
Namnet på konsumentbarometern ändras i maj 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html