Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas förtroende förstärktes något - tron på Finlands ekonomi försvagas
27.11.2018
Konsumenternas förtroende för ekonomin har förstärkts något från föregående månad. Konsumenternas förtroendeindikator var i november 18,3, då den i oktober var 16,8 och i september 20,2. I november i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 23,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1 - 19 november 1 110 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
27.12.2018

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019
2.2.2018
Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html