Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas förtroende förblev starkt till årets slut
27.12.2017
Konsumenternas förtroendeindikator var i december 24,0, medan den i november var 23,0 och i oktober 23,1. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 19,5. Medeltalet för indikatorn blev i år det rekordartade 22,9. Långtidsmedelvärdet 1995 - 2017 är 12,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1 - 15 december 1 185 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
29.1.2018

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Fr.o.m. statistikåret 2011 publicerar Statistikcentralen inte längre Konsumentbarometern efter landskap i sin nuvarande form
20.1.2011
Landskapsvisa kvartalsuppgifter om de centrala nettotalen för åren 1995-2010 finns tillgängliga i databastabellen under punkten Tabeller på förstasidan till Konsumentbarometern landskapvis.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html

Dela