Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenterna har starkt förtroende för den egna ekonomin
28.1.2019
Konsumenternas förtroende för ekonomin är på en bra nivå. Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 17,2, då den i december var 16,1 och i november 18,3. I januari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 24,2. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2 - 18 januari 1 154 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
27.2.2019

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019
2.2.2018
Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html