Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas förtroende fortsatt starkt i juli
27.7.2018
Konsumenternas förtroendeindikator var i juli 22,0, då den i juni var 23,0 och i maj 24,8. I juli i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 22,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2 - 19 juli 1 042 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
27.8.2018

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019
2.2.2018
Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html