Begrepp och definitioner

Hushållens inköpsplaner

Konsumentbarometern innehåller frågor om olika ändamål som hushållen avser att lägga ut pengar på. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".

Ändamål som hushållen avser att lägga ut pengar på omfattar:

  • anskaffning eller byte av ägarbostad under de närmaste 12 månaderna
  • anskaffning av ny eller gammal personbil under de närmaste 12 månaderna
  • anskaffning av fritidsbostad, renovering av bostad, inredning, hushållsmaskiner, hemelektronik, utrustning för rekreation, andra fortskaffningsmedel än bil, semesterresa i Finland, semesterresa i utlandet under de närmaste 6 månaderna.

Hushållens låntagningsplaner

Konsumentbarometern innehåller frågor om hushållens låntagningsavsikter och -motiv. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".

Hushållens sparplaner

I konsumentbarometern ingår frågor om hushållens sparplaner, deras motiv för att spara och hur de ämnar placera sina besparingar. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".

Konsumenternas bedömning av ekonomin

I konsumentbarometern ingår frågor om konsumenternas bedömning av vissa frågor i anslutning till ekonomin.

Indikatorerna som gäller individer konstrueras med hjälp av följande frågor:

  • konsumentens bedömning av utvecklingen av hela landets ekonomi och den egna ekonomiska situationen samt utvecklingen av konsumentpriserna det senaste och närmaste året.
  • konsumentens bedömning av utvecklingen av arbetslösheten de närmaste 12 månadern.
  • konsumentens bedömning av hur fördelaktigt det är att göra inköp, spara och ta lån vid intervjutidpunkten
  • konsumentens bedömning av sina utgifter för kapitalvaror under det kommande året jämfört med det gångna året.

Statistikenheten är den individuella konsumenten och mätenheten "antal procent av konsumenterna".

Indikatorer som gäller hushåll konstrueras med hjälp av följande fråga:

  • konsumentens bedömning av hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.

Statistikenheten är hushållet och mätenheten "antal procent av hushållen".

Nettotal

Nettotal uttrycker kvalitativa konsumentbarometersvar i numeriskt tolkningsbara termer. Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Nettotalet kan variera mellan +100 och -100. Ett positivt tal innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/kas_sv.html