Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 24.4.2006

I den högsta förvaltningsdomstolen avgjordes 4 000 ärenden år 2005

Enligt Statistikcentralen avgjorde högsta förvaltningsdomstolen totalt 4 008 ärenden år 2005. Av dessa var 2 336 besvärsärenden, 1 426 besvärstillståndsärenden och 246 ansökningsärenden. Ansökan om besvärstillstånd avslogs i 1 220 ärenden. I 84 procent av de avgjorda ärendena söktes om ändring till de regionala förvaltningsdomstolarnas beslut. De största kategorierna var social- och hälsovård, beskattning och utlänningsärenden. Av ansökningsärenden utgjordes största delen av ansökningar om återbrytande.

Den genomsnittliga behandlingstiden i alla avgjorda ärenden var 10,5 månader. Behandling av besvärsärenden tog i genomsnitt 11,7 månader och behandling av besvärstillståndsärenden i genomsnitt 8,6 månader. Den genomsnittliga behandlingstiden varierar i de olika kategorierna. Utlänningsärendena behandlades snabbare än genomsnittet, på 7,1 månader, medan behandlingstiden för miljöärendena var i genomsnitt 14,7 månader.

Ärenden avgjorda i den högsta förvaltningsdomstolen åren 2004-2005

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Lättilä (09) 1734 3252, oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 21.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-128X. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khaloikr/2005/khaloikr_2005_2006-04-24_tie_001_sv.html

Dela