Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 26.9.2014

I högsta förvaltningsdomstolen avgjordes 4 300 ärenden år 2013

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde år 2013 totalt 4 303 rättskipningsärenden, dvs. 373 fler än år 2012. Den största gruppen av ärenden gällde fortfarande utlänningsärenden. Uppgifterna framgår av de siffror som publicerats av Statistikcentralen.

Ärenden avgjorda i högsta förvaltningsdomstolen åren 2011–2013

Ärenden avgjorda i högsta förvaltningsdomstolen åren 2011–2013

Av de avgjorda ärendena var 23 procent utlänningsärenden, 18 procent social- och hälsovårdsärenden och 15 procent skatteärenden. Ärenden som gällde uppehållstillstånd för återförening av familjen samt utvisningsärenden ökade kvantitativt sett mest av utlänningsärendena. Till ökningen av social- och hälsovårdsärenden bidrog särskilt ökningen av hälso- och sjukvårdsärenden. Av skatteärendena minskade i synnerhet bilskattebesvären. Av de ärenden som gällde ekonomisk verksamhet ökade särskilt ärenden gällande näringsidkande. Av miljöärendena ökade miljöskyddsärenden och isynnerhet miljötillståndsärenden.

Av de avgjorda ärendena var 2 138 besvärsärenden, 1 951 besvärstillståndsärenden och 214 ansökningsärenden. Ansökan om besvärstillstånd avslogs i 1 642 ärenden. Till högsta förvaltningsdomstolen inkom 4 127 ärenden år 2013, dvs. 181 fler än året innan. I slutet av året fanns det 3 681 anhängiggjorda rättskipningsärenden.

I 87 procent av de avgjorda ärendena söktes ändring i de regionala förvaltningsdomstolarnas beslut.

Den genomsnittliga behandlingstiden i alla avgjorda ärenden var 12,0 månader. Behandlingen av besvärsärenden tog i genomsnitt 13,8 månader och behandlingen av besvärstillståndsärenden i genomsnitt 10,0 månader. För 28 procent av alla ärenden var behandlingstiden kortare än sex månader, för 28 procent mellan ett halvår och ett år. Utlänningsärenden (8,1 mån.) och social- och hälsovårdsärenden (10,2 mån.) behandlades snabbare. Längst tid tog behandlingen av ärenden om ekonomisk verksamhet, trafik och kommunikation (16,7 mån.), skatteärenden (16,1 mån.) och miljöärenden (15,4 mån.). Behandlingstiderna blev kortare i alla andra ärendegrupper utom i skatteärenden och social- och hälsovårdsärenden.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-128X. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khaloikr/2013/khaloikr_2013_2014-09-26_tie_001_sv.html