Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, juni

Konsumentprisindex 2005, maj

2005
maj
Offentliggöranden