Finlands officiella statistik

Konsumentprisindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inflationen i oktober -0,3 procent
13.11.2015
Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i oktober -0,3 procent. I september var den -0,6 procent. Att inflationen steg något berodde bl.a. på att hyror, vederlag och konsumentpriserna på fordonsskatt steg jämfört med året innan.

Nästa offentliggörande:
14.12.2015

Beskrivning: Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen. Konsumentprisindexet beräknas enligt Laspeyres' prisindexformel, varvid konsumtionsandelarna som används som vikter gäller för bastidpunkten. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare. Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: harmoniserat konsumentprisindex, index, inflation, internationell jämförelse, koefficient för penningvärde, konsumentpriser, konsumentprisindex, levnadskostnader, levnadskostnadsindex, priser, prisindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Beräkningen av konsumentprisindexet förnyas vid årsskiftet
18.1.2013
Beräkningen av konsumentprisindexet förnyas fr.o.m. indexet för januari 2013 på så vis att indexet blir ett årligt kedjeindex.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.11.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/index_sv.html

Dela