Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, juli

Konsumentprisindex 2006, april

2006
april
Offentliggöranden