Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, juli

Konsumentprisindex 2008, januari

2008
januari
Offentliggöranden