Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, september

Konsumentprisindex 2008, mars

2008
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor