Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, juni

Konsumentprisindex 2008, maj

2008
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor