Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, oktober

Konsumentprisindex 2009, februari

2009
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor