Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, juni

Konsumentprisindex 2009, april

2009
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor