Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, december

Konsumentprisindex 2009, maj

2009
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor