Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, juni

Konsumentprisindex 2009, juni

2009
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor