Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, september

Konsumentprisindex 2010, augusti

2010
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor