Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, december

Konsumentprisindex 2010, september

2010
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor