Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 4:e kvartalet

Fastighetspriser 2018, 1:a kvartalet

2018
1:a kvartalet
Offentliggöranden